خبرها

اخبار

خبرها

 آب شرکت منطقه‌ای اصفهان:
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • معاون شرکت آب منطقه‌ای اصفهان: تنها 8 درصد سد زاینده‌رود آب دارد