خبرها

اخبار

خبرها

 با سنای دیدار دیدار
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • دیدار رییس مجلس سنای افغانستان با ظریف