خبرها

اخبار

خبرها

 در سنندج 300 بیش
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • بیش از 300 میت در آرامستان بهشت محمدی سنندج خاکسپاری شدند